Jak zapisać się na kurs prawa jazdy? | Nauka Jazdy Gocław


Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Drodzy klienci, od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady zapisów na kursy, w trosce o Państwa czas przedstawiamy krótki poradnik zapisywania się na kurs prawa jazdy. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę – PKK?

Spotkania „przed-kursowe” organizowane przez naszą szkolę są po to aby ułatwić, nowy sposób zapisu na kurs.
W razie pytań możemy również pomóc indywidualnie poza terminem spotkania „przed-kursowego”.
TO NIE JEST NIC STRASZNEGO. W MYŚL STARYCH ZASAD TE WSZYSTKIE FORMALNOŚCI BYŁY RÓWNIEŻ KONIECZNE, TYLKO PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA.
Zmiany dotyczące zapisu na kurs na prawo jazdy, dotyczą wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców w całej Polce. Obowiązuje nas nowa Ustawa, inna forma zapisu jest nielegalna.

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza, po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy
Nasza szkoła organizuje takie spotkanie z lekarzem, tydzień przed kursem na spotkaniu „przed-kursowym”.

Krok drugi - fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, w tym celu szukamy fotografa, ponieważ zdjęcie będzie potrzebne przy składaniu dokumentów.
W razie potrzeby, w okolicy naszego biura znajdują się 4 zakłady fotograficzne.

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata.
Nasza szkoła podczas spotkania „przed-kursowego”, wypełnia takie oświadczenie z przyszłym kursantem.
Wniosek dostępny w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Gocław i do ściągnięcia z naszej str. Wniosek - PDF

Krok czwarty - oświadczenie o podaniu danych zgodnych z prawdą

Do wniosku należy dołączyć oświadczanie o podaniu danych zgodnych z prawdą.
Nasza szkoła podczas spotkania „przed-kursowego”, wypełnia takie oświadczenie z przyszłym kursantem.
Oświadczenie dostępne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Gocław i do ściągnięcia z naszej str. Oświadczenie - PDF

Krok piąty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

 • oświadczenie od rodziców/opiekunów prawnych.
 • Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą uzyskać pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.
  Nasza szkoła podczas spotkania „przed-kursowego”, wypełnia takie oświadczenie z przyszłym kursantem.
  Oświadczenie dostępne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Gocław, i do ściągnięcia z naszej str. Oświadczenie rodzica - PDF

 • osoby zamieszkujące w innym mieście niż są zameldowane
 • Osoby, które nie są zameldowane w miejscu zamieszkania, mogą złożyć oświadczenie o takim zamieszkaniu, w celu wyrobienia nr PKK w danym mieście bez konieczności wysyłania dokumentów do urzędu gdzie jesteście państwo zameldowani.
  Nasza szkoła podczas spotkania „przed-kursowego”, wypełnia takie oświadczenie z przyszłym kursantem.
  Oświadczenie dostępne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Gocław, i do ściągnięcia z naszej str. Oświadczenie zamieszkania - PDF

 • upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK.
 • Osoba która, chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty potrzebne do wyrobienia PKK (brak czasu, inne miejcie zamieszkania niż meldunek), powinna wydać upoważnienie osobie która składa za nią dokumenty.
  Aby takie upoważnienie miało wartość należy dołączyć, dowód wpłaty w wysokości 17 zł opłaty skarbowej na konto bankowe swojego urzędu miasta.
  Nasza szkoła podczas spotkania „przed-kursowego”, wypełnia takie oświadczenie z przyszłym kursantem.
  Upoważnienie dostępne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Gocław, i do ściągnięcia z naszej str. Upoważnienie - PDF

Krok szósty - profil kandydata

Nasze kroki kierujemy do urzędu miasta tj. starostwa w przypadku mniejszych miast. Należy pamiętać że starostwo jest nam przyporządkowane ze względu na adres zameldowania.
Dokumenty możemy dostarczyć:
-osobiście,
-osoba przez nas upoważniona (rodzina/znajomi, OSK)
-przesłać Pocztą Polską,
-przesłać pocztą elektronicznej posiadając wyrobiony "bezpieczny podpis".

Dokumenty które należy złożyć są to (wypełniane na spotkaniu „przed-kursowym” z kursantem):
- orzeczenie lekarskie
- zdjęcie 35mm na 45 mm
- wniosek o wydanie prawa jazdy.
- oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą
Ewentualnie (indywidualne przypadki)
-pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.
-upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK.
-dowód wpłaty skarbowej.

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy numer profilu kandydata na kierowcę - PKK. WZÓR
PKK jest wydawany od ręki, ewentualny okres oczekiwania na nr PKK to 2 dni robocze.

Krok siódmy - kurs w OSK

Posiadając już numer kandydata możemy swobodnie zapisać się na kurs w naszej szkole jazdy Nauka Jazdy Gocław, lub innym wybranym przez siebie OSK.
Jeśli uczestniczyli państwo w spotkaniu przed kursowym w naszej szkole, wystarczy przyjść już tylko na kurs.
Nr PKK należy przekazać niezwłocznie Pani Agnieszce, osobiście, telefonicznie, e-mail, sms, skype, na gg. Każda forma dostępna.

Jeżeli mają państwo pytania prosimy o kontakt! Odpowiemy na każde pytanie! Serdecznie zapraszamy na nasze kursy!